מאמרים של: ניר כתריאל

תכנית מנהיגות ויזמות

דף מכירה לתכנית המנהיגות והיזמות של אחכימא. הדף מפרט את התכנית, המנחים ומשלב תמונות מאירועים קודמים וקטע וידאו המזמין להגיש